Kategorie
istotne sprawy dziecka

Uzyskanie zgody Sądu na pobyt czasowy dziecka za granicą

Wyjazd dziecka na pobyt czasowy (na przykład wakacyjny; na ferie; zagraniczne święta), jak też uzyskanie Paszportu, którego posiadaczem byłoby dziecko należy do tak zwanych istotnych spraw dziecka, które wymagają wspólnego rozstrzygnięcia pomiędzy rodzicami.

W braku oświadczenia zawierającego zgodę jednego z rodziców na wyjazd zagraniczny; wydanie Paszportu, jego oświadczenie zastępowane jest orzeczeniem Sądu opiekuńczego, którym jest Sąd Rodzinny – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – a w jego braku – miejsca jego pobytu.

Odnosząc się do kwestii formalnych związanych z wydaniem dziecku Paszportu, wskażmy tylko, że posiadanie paszportu jest jednym z praw obywatelskich, przysługujących każdemu obywatelowi bez względu na jego wiek. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu; przepisy nie różnicują sytuacji prawnej obywateli polskich ze względu na jakikolwiek kryterium, w tym także ze względu na wiek, należy wiec przyjąć, że prawo do otrzymania paszportu przysługuje w takim samym stopniu obywatelom pełnoletnim jak i obywatelom małoletnim – pozostającym pod władzą rodzicielską.

Jak trafnie wskazuje się w orzecznictwie, odmowa wydania paszportu może być uzasadniona tylko szczególnymi okolicznościami, przez co w przypadku małoletnich obywateli należy rozumieć zagrożenie dla ich dobra.

Jeśli więc uwzględnimy, że rodzic dążący do uzyskania zgody na wydanie Paszportu dziecku; chcący wyjechać czasowo z dzieckiem za granicę będzie realizował wypoczynek zapewniający małoletniemu wszechstronny rozwój (poszerzanie wiedzy o świecie; kulturze; rozrywkę) – w takich warunkach Sąd uzna, że obie te czynności – to jest wydanie Paszportu i udzielenie zgody na wyjazd zagraniczny realizują zasadę dobra dziecka.

Jak obalić twierdzenia partnera odnoszące się do chęci wywiezienia dziecka za granicę na stałe?

Najlepiej jest zaoferować Sądowi dowody w postaci biletów z określonym terminem ich realizacji; wskazać na fakt ustabilizowanego życia prywatnego i zawodowego w Polsce i realizacji centrum życiowego w kraju.

Ile to kosztuje?

Od wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.o.) wnieś opłatę stałą – 100 zł.

Czytaj także: Wyjazd zagraniczny dziecka – procedura uzyskania zgody Sądu

Przydatny link: Powroty.gov

Przydatny link: W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa? – Stop uprowadzeniom dzieci (gov.pl)

Przydatny link: Uzyskaj Paszport dla Dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *