Kategorie
adopcja

Przesłanki adopcji

Można rzec, że przesłanki przysposobienia to pewne elementy, które muszą wystąpić, by mogło dojść do adopcji dziecka.

Wyróżnia się trzy rodzaje przesłanek, są to:

  1. przesłanki po stronie przysposobionego,
  2. przesłanki po stronie przysposabiającego,
  3. inne.

Przesłanki po stronie przysposobionego:

Zgoda małoletniego – zgoda dziecka wymagana jest w sytuacji, gdy ukończyło ono 13 rok życia. Istnieją jednak pewne wyjątki. Pierwszym wyjątkiem jest sytuacja, w której to dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody lub zdania na ten temat. Drugi wyjątek to sytuacja, która występuje w chwili, gdy dziecko jest przekonane o tym, że przysposabiający są jego rodzicami. Co ważne, zgoda dziecka nie może być wyrażona w jego imieniu przez przedstawiciela ustawowego.

Małoletność – wynika ona z celu, jaki niesie ze sobą adopcja, mianowicie zapewnienie dziecku rodzinnych warunków wychowania i rozwoju. Ważną kwestią jest to, iż przesłanka ta zostaje spełniona, jeśli dziecko w dniu złożenia wniosku o adopcje jest małoletnie. Co ciekawe postępowanie sądowe może zakończyć się orzeczeniem
o przysposobieniu już po uzyskaniu pełnoletności przez adoptowane dziecko.

Życie – dziecko oraz przysposabiający w momencie wydawania orzeczenia muszą żyć. Śmierć dziecka niezależnie, w której fazie postępowania powoduje jego umorzenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *