Kategorie
adopcja

Przesłanki adopcji

Przesłanki po stronie przysposabiającego:

Różnica wieku – różnica wieku między rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem wymagana jest w celu upodobnienia do rodziny, która opiera się na więzi biologicznej. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma podanej konkretnie wymaganej różnicy wieku. Natomiast na ogół przyjmuje się, że „odpowiednia” różnica to osiemnaście lat. Istnieją jednak sytuacje, w których można zastosować pewne wyjątki.

Kwalifikacje podmiotowe – przez kwalifikacje podmiotowe należy rozumieć cechy osobiste przysposabiających, które pozwolą przypuszczać, że dziecko znajdzie odpowiednie dla siebie środowisko rodzinne.

Wyrażenie woli przysposobienia – rodzice adopcyjni poprzez podjęcie czynności dążących do procesu adopcyjnego wyrażają swoją wolę do przysposobienia dziecka.

Pełna zdolność do czynności prawnych – brak pełnej zdolności do czynności prawnych uniemożliwia sprawowanie władzy nad przysposobionym dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *