Kategorie
adopcja

Przesłanki adopcji

Zgoda rodziców biologicznych – zgoda ta nie jest wymagana w przypadku, gdy rodzice biologiczni pozbawieni są władzy rodzicielskiej; są nieznani; porozumienie z nimi nie jest możliwe przez trudne do przezwyciężenia przeszkody. Wyjątkiem jest także sytuacja, kiedy rodzice biologiczni mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a ich brak zgody jest oczywiście sprzeczny z dobrem dziecka. Wyrażenia zgody ani odwołania nie można dokonać przez pełnomocnika a jej wyrażenie może nastąpić dopiero po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka.

Rodzice mogą dokonać:

 zgody blankietowej – polega ona na oświadczeniu przed sądem wyrażenia zgody na adopcję dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego;

zgody na adopcję przez wskazaną przez siebie osobę, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka lub małżonek rodzica.

Warto wiedzieć:

W odniesieniu do adopcji zagranicznej kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga ustalenia, że dziecku nie można zapewnić w Polsce odpowiedniego zastępczego środowiska rodzinnego.

Autorką wpisu jest Adrianna Czopek – Studentka Instytutu Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przydatne linki: Informacje ogólne o adopcji krajowej (gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *