Kategorie
adopcja

Dobro dziecka i postępowanie kwalifikacyjne w postępowaniu adopcyjnym

Chociaż zasada dobra dziecka nie posiada legalnej definicji, a stanowi jedynie wyraz traktowania interesu dziecka w sposób nadrzędny względem interesu rodziców, czy osób trzecich – ustanawiając nakaz zabezpieczenia interesu dziecka we wszystkich sprawach jego dotyczących, to w postępowaniu adopcyjnym należy bezwzględnie przyjąć, że:

Kandydaci na rodziców adopcyjnych powinni w szczególności uwzględnić, iż udział w procedurze kwalifikacyjnej i pozostałych etapach postępowania nie może służyć ratowaniu; umacnianiu małżeństwa (poprzez nawiązanie więzi rodzicielskiej).

Całe postępowanie służyć ma jak najpełniejszej realizacji zasady dobra dziecka. Właściwą postawą kandydatów jest przyjęcie, iż adopcja (Dziecko) stanowi wartość samą w sobie.

Innymi słowy, procedura nie służy realizacji interesu, czy potrzeb uczuciowych i rodzinnych osób przysposabiających (kandydatów) – których kwalifikacje wielowymiarowo badane są w toku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Ośrodek adopcyjny.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Ośrodek adopcyjny. Jego zadaniem jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka – i zgodnie z prawem jest to kompetencja wyłączna.

Rolą postępowania kwalifikacyjnego jest jak najlepszy dobór rodziców adopcyjnych z perspektywy dziecka, jego indywidualnych potrzeb i uwarunkowań.

Istotnymi elementami postępowania kwalifikacyjnego są: szkolenie przez Ośrodek adopcyjny kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonanie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka – dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia.

Przydatne linki: Informacje ogólne o adopcji krajowej (gov.pl)

(Photo by Ben Wicks on Unsplash)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *