Kategorie
kontakty z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami

Dokonując pewnego rozkodowania powołanego przepisu, powinniśmy uwzględnić, że –

Powołany przepis tworzy pewną hierarchię istotności relacji dziecka z innymi osobami. Możemy wyróżnić trzy grupy osób innych, niż rodzice, które są związane z dzieckiem poprzez pokrewieństwo, powinowactwo, zaistniałą sytuację faktyczną.

Rozstrzygając o kontaktach z tymi osobami Sąd wnikliwie analizuje jakość więzi i jej znaczenie dla dziecka, a jeżeli więź ta nie zdążyła się nawiązać – jej potencjalne znaczenie dla dziecka w kontekście realizacji zasady dobra dziecka (tj. czy więź ta może być wystarczająco korzystna z perspektywy dziecka).

Kontakty dziadków z wnukami w praktyce orzeczniczej zostaną ustalone przez Sąd w sytuacji, gdy ustalenie takich kontaktów będzie zgodne z zasadą dobra dziecka – i przeciwnie – nie zostaną one orzeczone przez Sąd, gdy będą niezgodne z zasadą dobra dziecka.

W realiach konkretnych spraw stosownym będzie więc powołanie się dziadków na dotychczasowy przebieg ich relacji z wnukiem, jeżeli natomiast ze względu na uwarunkowania konkretnej sprawy, ta istotna więź nie zdążyła się jeszcze w ogóle nawiązać, istotnym będzie wskazanie Sądowi na ważność tej relacji w życiu dziecka, która ma szczególne znaczenie w polskiej rzeczywistości.

Jak czytamy w zachowującej swoją aktualność uchwale Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 roku (sygn. akt III CZP 42/88), cyt.: „dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *