Kategorie
kontakty z dzieckiem

Kontakty ojca biologicznego z dzieckiem

W obecnym stanie prawnym postuluje się jedynie lepsze zdefiniowanie pojęcia „rodzica” i objęcie jego zakresem również ojca biologicznego.

Jak ułożyć relacje pomiędzy ojcem biologicznym z jednej strony oraz matką i dzieckiem z drugiej?

Dobre i sprawdzone rozwiązanie (niejednokrotnie funkcjonujące przez lata) stanowi zawarcie umowy pomiędzy rodzicami dziecka.

W takiej umowie ojciec biologiczny i matka stwierdzają, iż dziecko pochodzi od ojca biologicznego, i w związku z tym na zasadach pełnej dobrowolności strony umowy decydują się na uregulowanie szersze/ węższe kontaktów z dzieckiem na zasadach ujętych w treści umowy.

Konstruując taką umowę, jej założenia warto mieć na względzie minimalizowanie negatywnych jej skutków na dotychczas wypracowane relacje rodzinne dziecka, jak też to że sama umowa w swoich założeniach doprowadzić ma do poznania przez dziecko prawdy o swoim biologicznym pochodzeniu; budowy więzi pomiędzy dzieckiem i ojcem biologicznym.

Czy w takiej umowie można rozwiązać kwestię alimentów?

Oczywiście tak. Jednak w takiej umowie samo określenie i uiszczanie kwot alimentów może być oderwane od kwestii poziomu uzasadnionych potrzeb dziecka i odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności (zasada swobody umów).

Innymi jeszcze słowy, to od stron umowy zależy na jakich warunkach będą uiszczane kwoty służące alimentacji dziecka, i jakie ewentualne sankcje strony umowy wiążą z jej zakończeniem.

Foto: Dominika Roseclay, Pexels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *