Kategorie
istotne sprawy dziecka

Uzyskanie zgody Sądu na pobyt czasowy dziecka za granicą

Interesuje Cię legalny wywóz (wyjazd) dziecka za granicę lub procedura uzyskania zgody Sądu na wydanie dziecku dokumentu uprawniającego je do przekroczenia granicy (Paszportu)?

Poznaj szczegóły procedury uzyskania zgody Sądu na czasowy pobyt dziecka za granicą lub wyrobienie Paszportu dziecku, w sytuacji gdy partner nie wyraża na to zgody.

Kategorie
istotne sprawy dziecka

Zezwolenie Sądu na wybór drogi kształcenia dziecka

W najnowszym wpisie zaprezentujemy szczegóły procedury uzyskania zgody Sądu na wybór drogi kształcenia dziecka (na przykład szkoły) w sytuacji braku zgody drugiego z rodziców. Jest to kolejna – obok kwestii wyjazdu zagranicznego dziecka – z tak zwanych istotnych spraw dziecka, które mogą zostać rozstrzygnięte w drodze postanowienia Sądu.

Kategorie
istotne sprawy dziecka

Wyjazd zagraniczny dziecka – procedura uzyskania zgody Sądu

Układanie życia na nowo związane jest często z podejmowaniem trudnych wyborów, także takich które dotyczą bezpośrednio naszych najbliższych. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy do rozwiązania życiowych problemów związanych często ze zmianą miejsca pracy i zamieszkania przystępujemy jako rodzic.

W tym wpisie przybliżymy procedurę wyrażenia zgody przez Sąd na zmianę miejsca zamieszkania dziecka w sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia z partnerem w tej kwestii nie jest możliwe.

Kategorie
zdrowie

Zezwolenie sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Jak przeprowadzić istotny dla życia zabieg lub badanie osoby dorosłej, która ze względu na stan swojego zdrowia nie może wyrazić świadomej zgody na zabieg? W tym wpisie poznasz szczegóły związane z procedurą uzyskania zgody Sądu.

Kwestię tę rozstrzyga art. 34 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stanowi on, że:

Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.